Hoe gaat DUZ te werk!?

Iedere potentiële cliënt wordt persoonlijk door mij bezocht van een gratis intake-gesprek. Wanneer de persoon in kwestie verder weg woont, gebeurt dit telefonisch of middels beeldbellen. Tijdens het intakegesprek kijken we samen wat de behoeften zijn, welke wensen er leven, en wat precies de hulpvraag is. Ik denk daarbij vooral in mogelijkheden en niet in berperkingen! Vervolgens leg ik op een concrete manier uit hoe alles in zijn werk gaat. Daarbij is álles bespreekbaar.

 

Wanneer alles helder is voor cliënt, ouders, verzorgers en/of begeleiders, ronden we het gesprek af en ga ik binnen het netwerk van DUZ op zoek naar de meest geschikte persoon en de juiste mogelijkheden voor onze nieuwe client. Let wel: DUZ is een advies & bemiddelingsbureau, gericht op genegenheid, intimiteit, seksualiteit en bijzondere zorg op maat. Tijdens het gesprek kunnen er ook al eventueel foto’s van de dames getoond worden. Ik zal dan aangeven welke dame ik het beste vind passen voor de betreffende cliënt en onderbouw dat natuurlijk ook. DUZ neemt vervolgens telefonisch contact op met de cliënt én ouders/verzorger om de afspraak te bevestigen op datum en tijd.

Wanneer de ‘date’ eenmaal heeft plaatsgevonden, neem ik telefonisch contact op om te evalueren hoe het verlopen is. Nazorg is voor mij van groot belang; ik wil het uiteraard graag weten als er zich een gedragsverandering heeft voorgedaan, zowel in positieve als in negatieve zin.

Let op!

Even voor de duidelijkheid. Wanneer ik gebeld wordt, volgt er altijd een intake-gesprek. Tijdens deze eerste afspraak komt altijd eerst iemand van DUZ voor een intake. Een vereiste is dat er tijdens dat gesprek te allen tijde ouders, voogd, bewindvoerder of begeleider aanwezig dient te zijn. Bovenstaande is niet noodzakelijk wanneer het een cliënt betreft met een lichamelijke beperking.

Hygiëne en veiligheid

DUZ draagt er zorg voor dat alle medewerkers fris en hygiënisch te werk gaan. Zij zullen dan ook altijd als eerste op de afgesproken locatie, mits mogelijk, samen met de cliënt douchen. Bij de sollicitatie procedure hebben al onze medewerkers een gezondheidslijst naar waarheid moeten invullen en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moeten aanleveren.

 

Bovendien zijn onze medewerkers verplicht om iedere drie maanden een SOA-test bij de GGD te ondergaan. De resultaten hiervan worden zorgvuldig bijgehouden en bij een positieve uitslag zal de betreffende medewerker uiteraard geen cliënten meer bezoeken. Cliënten die de voorgaande drie maanden toch in contact zijn geweest met deze medewerker worden direct gecontacteerd. Al onze medewerkers zijn tegen hepatitis B ingeënt en ons bureau is in bezit van een kopie van hun vaccinatierapport. Ondanks deze strenge voorzorgsmaatregelen zijn alle medewerkers verplicht om veilig te vrijen; een condoom is daarom een must! Onze medewerk[st]ers zorgen ervoor dat deze voorhanden zijn. De cliënt hoeft hier dan ook niet zelf aan te denken.

Het kostenplaatje

Aangezien de behoeften per cliënt verschillen, zullen ook de kosten verschillen. Ervan uitgaande dat een client gemiddeld een uur bezoek krijgt en tijdens dit bezoek seks of seksuele handelingen plaatsvinden, bedraagt dit € 160,00 per uur.

Indien er een vervolgafspraak komt en de cliënt andere wensen heeft, kan de cliënt uiteraard contact opnemen met mij, Maureen Hellenbrand om deze te bespreken en door te voeren tijdens de volgende date.

Stel dat DUZ onverwacht verhinderd is, dan word je meteen hiervan op de hoogte gesteld en plannen we een nieuwe datum.

Bij verhindering van de zijde van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de ‘date’ geannuleerd te worden.