Hoe gaat DUZ te werk!?

DUZ is een bedrijf dat zich richt op de wensen van mensen met een beperking.

Ik bezoek de mensen persoonlijk voor een gratis intake-gesprek [wanneer de persoon in kwestie verder weg woont gebeurt dit telefonisch, of middels beeldbellen] om samen te kijken waar de behoeften liggen en wat precies de hulpvraag is en wat de beperkingen zijn, maar vooral wat de mogelijkheden zijn. Vervolgens leg ik netjes uit, hoe dit alles te werk gaat.
Uiteraard is écht alles bespreekbaar.

Wanneer alles helder en duidelijk is, voor cliënt, ouders, verzorgers en/of begeleiders,  ronden we het gesprek af en ga ik binnen het netwerk van DUZ op zoek, naar de meest geschikte persoon en de juiste mogelijkheden, voor onze nieuwe client.
Let wel: DUZ is een advies & bemiddelings-bureau, gericht op genegenheid, intimiteit, seksualiteit en bijzondere zorg op maat.
DUZ neemt vervolgens telefonisch contact op met de cliënt én ouders/verzorger om de afspraak te bevestigen op datum en tijd.

Wanneer de ‘date’ eenmaal heeft plaatsgevonden, neem ik wederom contact op. Deze keer telefonisch, om te evalueren hoe het verlopen is en of er zich een gedragsverandering heeft voorgedaan, zowel positief als negatief.
Nazorg is in deze ook van groot belang.

Let op!

Even voor de duidelijkheid. Wanneer ik gebeld wordt, volgt er altijd een intake-gesprek.
Tijdens deze eerste afspraak komt altijd eerst iemand van DUZ voor een intake.
Een vereiste is dat er tijdens dat gesprek ten alle tijden, ouders, voogd, bewindvoerder of begeleider etc. aanwezig dient te zijn. Bovenstaande is niet noodzakelijk wanneer het een client betreft met een lichamelijke beperking.

Ik bespreek dan de mogelijkheden, en leg uit, welke regels er aan het gebruik van de diensten van DUZ verbonden zijn. We kijken samen wat precies de hulpvraag is, en kijken of ik deze kan invullen voor de client.

Ook worden er eventueel foto’s van de dames getoond. Ik zal dan aangeven welke dame ik het beste vind passen voor de betreffende client en onderbouw bovenstaande
natuurlijk ook. 

Wanneer voor beide partijen alles helder is, de gezondheidsvragenlijst is ingevuld, en er geen vragen meer zijn rond ik het gesprek af, indien gewenst volgt er een date.
Vervolgens neem ik weer telefonisch contact op met de cliënt én ouders/verzorgers wanneer ik een geschikte kandidaat heb gevonden en plannen dan pas de afspraak voor de echte ‘date’.
Natuurlijk kan er tussentijds altijd nog gebeld en/of gemaild worden wanneer er nog vragen ontstaan.
Wanneer de ‘date’ heeft plaatsgevonden wordt u altijd even gebeld om te kijken of alles naar wens is verlopen. 
Want tevredenheid staat voorop!

Daar staat Duz voor!

Hygiëne en veiligheid

DUZ draagt de zorg dat alle medewerkers fris en hygiënisch te werk gaan. Zij zullen dan ook ten allen tijde als eerste op de afgesproken locatie, mits mogelijk, samen met de cliënt douchen. 
Bij de sollicitatie procedure hebben allen een gezondheidslijst naar waarheid moeten invullen. 

Wanneer achteraf ooit mocht blijken dat deze toch niet naar waarheid is ingevuld zal ik jegens deze persoon juridische stappen ondernemen. 

Tevens heb ik van alle medewerkers een VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag).

Ook draag ik er zorg voor dat al onze medewerkers iedere drie maanden door de GGD getest zullen worden op soa’s. Deze uitslagen zullen zorgvuldig bijgehouden worden en bij een positieve uitslag zullen de medewerkers niet langer onze cliënten bezoeken. Cliënten die de voorgaande drie maanden toch in contact zijn geweest met deze medewerker worden direct gecontacteerd. Al onze medewerkers zijn hepatitis B ingeënt, ik heb dan ook van alle medewerkers een kopie van hun vaccinatie rapport. Ondanks de regelmatige testen 
van de GGD zijn al onze medewerkers verplicht om veilig te vrijen. Denk hierbij aan condooms.

Onze medewerk[st]ers zullen zorgdragen voor de aanwezigheid van condooms. De cliënt  
hoeft hier dan ook niet zelf aan te denken. 

Onveilig vrijen leidt tot het beëindigen van het contract met de betreffende medewerker(ster).

Het kostenplaatje

Aangezien de behoeften per client verschillen zullen ook de kosten verschillen. Ervan uitgaande dat een client gemiddeld een uur bezoek krijgt, en tijdens dit bezoek seks of seksuele handelingen plaatsvinden dan bedraagt dit € 150,00 per uur.
De andere dates zijn in overleg en het kostenplaatje hiervan bedraagt minder dan de bovenstaande genoemde € 150,00

Indien er een vervolgafspraak komt en de client andere wensen heeft, kan de client uiteraard contact opnemen met Maureen Hellenbrand om deze te bespreken en door te voeren naar de volgende date.

Stel dat DUZ onverwachts verhindert is, in het verwezenlijken van de afspraak, dan wordt u per omgaande hiervan op de hoogte gesteld . We gaan dan kijken voor een nieuwe datum. 

Bij verhindering uwerzijds/client dient uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de ‘date’ geannuleerd te worden.